Accreditaties

Beroeps-vereniging

Accreditatiepunten

SKJ

Jeugd en gezinsprofessionals
Informeel leren

6,5

 
FVB

Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische Therapie (PMT)

Danstherapie

Speltherapie

 

5,0

Registerplein

GGZ-Agogen, GHO, Maatschappelijk Werk, Sociaal Agogen, Sociaal Werker

6,0