Congres Bewegend (op)Groeien

Schrijf je hier in

Congres Bewegend (Op)Groeien
20 mei 2022

Waar gaat het over?

Naar je lichaam luisteren: het klinkt zo vanzelfsprekend. Maar menig jeugdhulpverlener weet dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Veel kinderen en jongeren pikken de signalen die hun lichaam afgeeft niet op. Daardoor zijn ze niet in staat om duidelijk hun grenzen aan te geven, rustig te blijven in stressvolle situaties en de juiste keuzes te maken. Ze hebben een laag lichaamsbewustzijn. Het leidt onder andere tot problemen met emotie- en impulsregulering.

 Waarom Bewegend (Op)Groeien?

Door al bewegend leermomenten te creëren, te laten ervaren en te oefenen, ontwikkel je lichaamsbewustzijn en emotioneel bewustzijn bij kinderen en jongeren. Je zorgt ervoor dat het kind/de jongere zich bewust wordt van wat er gebeurt, ervaart hoe het óók kan en dit gaat herhalen.
Door lichamelijke activiteit in combinatie met mentale inspanning wordt het probleemoplossend vermogen groter en neemt het zelfvertrouwen toe; cruciaal voor het positief en gezond (op)groeien van kinderen en jongeren.

Wie zijn wij?

Rob van Weert en Marco van der Linde werken allebei met kinderen en jongeren aan lichaamsbewustzijn door beweging. Rob geeft vanuit Punt Weerbaarheid vooral weerbaarheidstrainingen en ReAttach therapie. Marco verzorgt onder de vlag van We Walk Jeugdzorg actieve programma’s voor jongens met (gedrags)problemen. Samen organiseren ze ouder-kindweekenden en gezinsweekenden, waarin ouder-kindduo’s of gezinnen in een uitdagende omgeving werken aan zelfinzicht, zelfvertrouwen, een betere communicatie en een sterkere band.  Ook geven ze weerbaarheidstrainingen aan teams en op hogescholen. Ze zijn er allebei van overtuigd dat kinderen en jongeren vooral leren door te ervaren.

Wat willen we met dit congres?

Lichaamsbewustzijn door beweging wérkt en dat willen we je graag zelf laten ervaren. Daarom organiseren we een bijeenkomst waarop je (op een laagdrempelige manier) aan den lijve kunt ondervinden dat elke positieve verandering in het leven van een kind/jongere start met horen en begrijpen wat je lichaam je vertelt als je beweegt. Aan de hand van presentaties en workshops maak je kennis met verschillende manieren waarop je aan en op basis van lichaamsbewustzijn kunt werken. Tussen de workshops en presentaties door en na afloop is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Het is namelijk ook nadrukkelijk onze bedoeling dat we kennis delen en van elkaar leren.

Voor wie?

(Jeugd)hulpverleners, verwijzers, docenten en andere mensen die met jongeren werken of bij de jeugd(hulpverlening) betrokken zijn en die meer willen leren over lichaamsbewustzijn door beweging en zelf de kracht van bewegend (op)groeien willen ervaren.