Programma Bewegend (Op)Groeien

Schrijf je hier in

Programma

9.00 Inloop

9.15 Opening door dagvoorzitter dr. Carolina Sissingh 

9.35 Plenaire sessie 1
Van coregulatie naar zelfregulatie
Cora van den Tol

10.35 Koffie-/theepauze

10.50 Start workshops ronde 1 (keuze uit 6 workshops)

12.00 Plenaire sessie 2
Het autonome zenuwstelsel in actie
dr. Marjan Meddens

13.00 Lunch

13.50 Start workshops ronde 2 (keuze uit 6 workshops)

15.00 Koffie-/theepauze

15.20 Plenaire sessie 3
Beweging in kind en jongere in hulp en onderwijs vanuit passie
Martine Delfos

16.20 Plenaire sessie 4
Intelligent Bewegen
Fabio D’Agata

16.50 Afsluiting door de dagvoorzitter

17.20 Borrel

 

Plenair

Opening door dagvoorzitter dr. Carolina Sissingh – Psychiater

Plenaire sessie 1
Alertheid en de ontwikkeling van zelfregulatie
Cora van den Tol
– Psychiatrisch behandelaar GGZ

Het goed kunnen reguleren van emoties en zintuiglijke prikkels helpt ons om onze arousal af te stemmen op de activiteit. Hierdoor ontstaat een passende alertheid. Met een goede alertheid kunnen we leren, onszelf ontwikkelen en sociaal verhouden.

Wanneer er regulatieproblemen zijn, is er gedrag dat niet afgestemd is op de activiteit of omgeving – hierdoor ontstaat er een mismatch. Dit roept bij de sociale omgeving een reactie op waardoor gedragsproblemen makkelijk kunnen ontstaan.

Bewegingsactiviteiten is één van de belangrijkste manieren om je alertheid te reguleren. Wanneer inzicht ontstaat over de eigen alertheid, en kennis en vaardigheden ontwikkeld worden om alertheids-veranderaars in te zetten, ontstaat zelfregulatie.
De vraag: “Wat heb ik nodig?” staat hierbij centraal en is uniek per persoon.

In deze presentatie maken we kennis met een samenvatting van deze behandelmethodiek zoals door Cora ontwikkeld.

Plenaire sessie 2
Het autonome zenuwstelsel in actie
dr. Marjan Meddens – huisarts

Kenmerkend voor een gezonde ouder-kindrelatie is, dat het kind naar de ouder toe beweegt. Dat begint al na de bevalling: het kind ‘zoekt’ de borst. En later, als het loopt, komt het enthousiast op de ouder toe gerend met een tekening van school.
Zodra wij als ouders/volwassenen elders zijn met onze innerlijke aandacht óf zelf het kind opzoeken vanwege eigen gemiste aandacht, dan remmen we deze natuurlijke behoefte van het kind. Het kind ‘bevriest’ of wordt onrustig en slecht afgestemd op de omgeving.

In deze presentatie gaan we dieper in op hoe de processen van ervaren veiligheid, onveiligheid, vechten, vluchten én van bevriezen verankerd zijn in ons lichaam.
Het autonome zenuwstelsel is behulpzaam bij het leren begrijpen van drie aan elkaar tegengestelde én elkaar aanvullende lichamelijke ‘standen’. Én voor de realisatie dat de lichamelijke reactie voorafgaat aan het bewust worden.

Laat je meenemen in de wereld van het autonome zenuwstelsel en de polyvagaal theorie.

Plenaire sessie 3
Intelligent Bewegen
Fabio D’Agata – directeur SPAT verandert

Hoe kan lichaamsbeweging leiden tot persoonlijke ontwikkeling en bijdragen aan de gewenste groei? Op deze vraag geeft Fabio D’Agata antwoord in de afsluiter van het congres.
Juist in een tijd waarin alles lijkt te draaien om denkwerk, is de grote winst te behalen met ons bewegende lichaam. Als directeur van zijn bedrijf SPAT verandert en auteur van het boek Intelligent Bewegen geeft Fabio D’Agata een dosis inspiratie én natuurlijk: beweging!

Workshops

Workshop 1: Acrobatic Mental Health
Jean Passos en Marco Bakker
Deze workshop brengt je op innovatieve wijze in beweging!
De 4 speerpunten zijn:
• Vertrouwen
• Samenwerken
• Balans
• Comfortzone
Iedereen wordt uitgedaagd op zijn of haar eigen niveau en ervaring is niet noodzakelijk. Met Jean Passos (acrobatisch professional en leraar) en Marco Bakker (psycholoog) worden de 4 speerpunten vanuit verschillende disciplines ervaren. De oefeningen plaatsen je binnen en buiten je comfortzone; je zult ontdekken hoe ratio en gevoel samen kunnen werken, maar ook elkaars tegenpolen kunnen zijn. Deze ervaringen helpen in het dagelijks leven om niet meer primair (vanuit emotie) op situaties te reageren, maar eerst rustig te constateren (ratio) wat er gebeurt.
We gaan de hersenen, het lichaam, de gedachtes en de zwaartekracht uitdagen. En vooral leren we je hoe je jezelf kan uitdagen. Allemaal in een veilige, informele omgeving.

Workshop 2: Boksend Opvoeden
Annie Joosten-Lamey
In de workshop laat Annie je kennismaken met de pedagogische waarden van het boksen: je hoort de filosofie achter de methodiek maar uiteraard ga je ook fysiek aan de slag om het zelf te kunnen ervaren! Vervolgens kun je dit zelf in het onderwijs, de zorg of hulpverlening inzetten bij cliënten/leerlingen.

Workshop 3: De kracht van vertragen
Gerbrand Martini
Veel mensen leven in deze jachtige maatschappij vooral in hun hoofd in plaats van vrij en authentiek. ‘De kracht van vertragen’ is een belangrijk instrument in contact en begeleiding. Gerbrand neemt je in deze workshop mee met de kennis en inzichten die in zijn eigen praktijk de basis vormen voor de begeleiding van jongeren, hun ouders, docenten en hulpverleners. Hij laat je door te bewegen ervaren hoe je De Kracht van Vertraging in kunt zetten in de dagelijkse praktijk. 

Workshop 4: Intelligent Bewegen
Psycholoog Marloes Nieberg en personal trainer Jelle Bouma
In deze workshop maak je kennis met het gedachtegoed Intelligent Bewegen van Fabio D’Agata. Je leert op een praktische manier lichaamsbeweging in te zetten om vaardigheden te trainen. Allereerst beleef je de methode zelf en vervolgens ga je aan de slag om zelf een oefening te ontwerpen. Zo loop je de workshop uit met een beleving en op z’n minst één concrete oefening. 

Workshop 5: Dansend leren in de klas
Claudia Verlind
De eerste taal van een kind is beweging: we worden geboren in beweging, we maken grimassen, we trappelen, draaien, rollen, schuiven en kruipen. Maar zodra we kunnen staan, lopen en rennen, worden we op een stoel gezet. “Zit stil en leer!”
Tijdens deze workshop laat Claudia je ervaren hoe je bewegen kunt inzetten in de klas. Dit verbetert de motoriek en het ruimtelijk inzicht, wat ten goede komt aan het lezen en schrijven.
Na de workshop:
• Heb jij een aantal concrete lesideeën om direct toe te passen binnen jouw school.
• Heb je een eenvoudig stappenplan om zelf een Dansend/Bewegend Leren-les te maken.
• Heb je zelf een Dansend/Bewegend Leren-les gemaakt.• Ontvang je een inspiratielijst met beweegvormen.
• Ontvang je muziektips voor bij jouw Dansend/Bewegend Leren-lessen.

Workshop 6: Therapiehond Miles
Natascha Albers
In deze workshop ervaar je wat bewegen met de hond Miles kan betekenen voor je lichamelijk- en emotioneel bewustzijn.
Lichaamstaal, een zelfverzekerde houding en stemgebruik zijn leidend om met de hond te komen tot positieve samenwerking. Deze samenwerking leidt tot een daling van het stressniveau en een beloning voor het sociaal gedrag. Er ontstaat een kalmerend effect. Openheid voor leren ontstaat en neemt toe.
Miles laat je zien wat je houding en regulatie van de energie voor gevolg heeft op het gedrag van kinderen. Je ervaart hoe je deze tools als docent of begeleider kunt gebruiken om te zorgen voor een positieve leeromgeving.