Bedankt voor je inschrijving en aanvraag factuur

Gefeliciteerd! Je bent nu ingeschreven voor het congres
Bewegend (Op)Groeien van 20 mei 2022.

Ook bij een niet-directe betaling geldt dat inschrijving als definitieve deelname wordt beschouwd.

Je hebt een factuur aangevraagd voor het congres Bewegend (Op)Groeien.
Wij verzoeken je het bedrag van €375,10 euro (inclusief btw) binnen 2 weken over te maken op rekeningnummer NL38RABO0371436427 t.n.v. Punt Weerbaarheid onder vermelding van het betalings-ID.

Je ontvangt een e-mail met daarin de link naar de factuur. In deze e-mail staat ook jouw voorkeur voor de workshops. Het kan zijn dat deze e-mail terechtkomt in de map Ongewenste e-mail (Spam folder). Mocht je de e-mail niet hebben ontvangen, laat dit dan aan ons weten via het contactformulier.