Bedankt voor je inschrijving via een online overboeking

Gefeliciteerd! Je bent nu ingeschreven voor het congres
Bewegend (Op)Groeien van 20 mei 2022.

Ook bij een niet-directe betaling geldt dat inschrijving als definitieve deelname wordt beschouwd.

Je hebt ervoor gekozen om de betaling via een online overboeking te doen. Je hebt een e-mail ontvangen van betaalplatform Mollie (Stichting Mollie Payments is de betaalpartner van Punt Weerbaarheid) met daarin een betaallink waarmee het bedrag van €375,10 kan worden voldaan.
De rekening voor het congres Bewegend Opgroeien staat op naam van Punt Weerbaarheid.

Na betaling ontvang je een e-mail met daarin een link naar de factuur. In deze mail staat ook jouw voorkeur voor de workshops. Het kan zijn dat deze e-mail terechtkomt in de map Ongewenste e-mail (Spam-folder). Mocht je de e-mail niet hebben ontvangen, laat dit dan aan ons weten via het contactformulier.