Test programma

Inschrijven

Test Programma

9.00 Inloop

9.30 Opening door dagvoorzitter dr. Carolina Sissingh 

10.00 Plenaire sessie 1
Van coregulatie naar zelfregulatie
Cora van den Tol

11.00 Koffie-/theepauze

11.15 Start workshops ronde 1 (keuze uit 6 workshops)

12.30 Lunch

13.30 Start workshops ronde 2 (keuze uit 6 workshops)

14.45 Koffie-/theepauze

15.00 Plenaire sessie 2
Het autonome zenuwstelsel in actie
dr. Marjan Meddens

16.00 Plenaire sessie 3
Intelligent Bewegen
Fabio D’Agata

16.30 Afsluiting door de dagvoorzitter

17.00 Einde en mogelijkheid tot netwerken

 

Plenair

Opening door dagvoorzitter dr. Carolina Sissingh – Psychiater

Plenaire sessie 1
Alertheid en de ontwikkeling van zelfregulatie
Cora van den Tol
– Psychiatrisch behandelaar GGZ

Het goed kunnen reguleren van emoties en zintuiglijke prikkels helpt ons om onze arousal af te stemmen op de activiteit. Hierdoor ontstaat een passende alertheid. Met een goede alertheid kunnen we leren, onszelf ontwikkelen en sociaal verhouden.

Wanneer er regulatieproblemen zijn, is er gedrag dat niet afgestemd is op de activiteit of omgeving – hierdoor ontstaat er een mismatch. Dit roept bij de sociale omgeving een reactie op waardoor gedragsproblemen makkelijk kunnen ontstaan.

Bewegingsactiviteiten is één van de belangrijkste manieren om je alertheid te reguleren. Wanneer inzicht ontstaat over de eigen alertheid, en kennis en vaardigheden ontwikkeld worden om alertheids-veranderaars in te zetten, ontstaat zelfregulatie.
De vraag: “Wat heb ik nodig?” staat hierbij centraal en is uniek per persoon.

In deze presentatie maken we kennis met een samenvatting van deze behandelmethodiek zoals door Cora ontwikkeld.

Plenaire sessie 2
Het autonome zenuwstelsel in actie
dr. Marjan Meddens – huisarts

Kenmerkend voor een gezonde ouder-kindrelatie is, dat het kind naar de ouder toe beweegt. Dat begint al na de bevalling: het kind ‘zoekt’ de borst. En later, als het loopt, komt het enthousiast op de ouder toe gerend met een tekening van school.
Zodra wij als ouders/volwassenen elders zijn met onze innerlijke aandacht óf zelf het kind opzoeken vanwege eigen gemiste aandacht, dan remmen we deze natuurlijke behoefte van het kind. Het kind ‘bevriest’ of wordt onrustig en slecht afgestemd op de omgeving.

In deze presentatie gaan we dieper in op hoe de processen van ervaren veiligheid, onveiligheid, vechten, vluchten én van bevriezen verankerd zijn in ons lichaam.
Het autonome zenuwstelsel is behulpzaam bij het leren begrijpen van drie aan elkaar tegengestelde én elkaar aanvullende lichamelijke ‘standen’. Én voor de realisatie dat de lichamelijke reactie voorafgaat aan het bewust worden.

Laat je meenemen in de wereld van het autonome zenuwstelsel en de polyvagaal theorie.

Plenaire sessie 3
Intelligent Bewegen
Fabio D’Agata – directeur SPAT verandert

Hoe kan lichaamsbeweging leiden tot persoonlijke ontwikkeling en bijdragen aan de gewenste groei? Op deze vraag geeft Fabio D’Agata antwoord in de afsluiter van het congres.
Juist in een tijd waarin alles lijkt te draaien om denkwerk, is de grote winst te behalen met ons bewegende lichaam. Als directeur van zijn bedrijf SPAT verandert en auteur van het boek Intelligent Bewegen geeft Fabio D’Agata een dosis inspiratie én natuurlijk: beweging!